Slik blir salgsprosessen

Boligene selges med faste priser, etter «førstemann til møllen» prinsippet.

Hvordan levere kjøpstilbud

Kjøpstilbud kan innleveres direkte til megler eller elektronisk via nettsiden dnbeiendom.no.
Av hensyn til personvern bør kjøpstilbud ikke sendes via e-post eller mobil.

Meny